Reproductive Health Center

Reproductive Health Center yog ib lub koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv uas muab kev pab cuam txog kev noj qab haus huv fertility, heredity & prepotency, intervention to birth defects, scientific researchs and treatment on infertility.Nws yog tus koom tes nrog Human Reproductive Health, Infertility thiab Kev Tiv Thaiv rau Cov Kab Mob Sib Kis ntawm Lub Koom Haum Ntiaj Teb Kev Noj Qab Haus Huv (WHO).

Raws li cov txheej txheem ua haujlwm, qhov chaw nruab nrab feem ntau muab faib ua ob ntu nrog cov chav ua haujlwm sib txawv: Kev sim Npaj Tshooj thiab Kev sim & Kev Tshawb Fawb.
Qhov kev sim npaj ntu yog rau kev npaj rau kev sim embryo, sau cov phev los yog zes qe menyuam.Cov seem muaj xws li chav khaws cov phev, chav khaws cov zes qe menyuam (nrog rau chav tsis zoo-siab), laparoscopic phais ua yeeb yam, chav tshuaj loog rov qab, thiab lwm yam.

kev yug me nyuam